Αρχική ΔΟΕ Εξώδικη διαμαρτυρία – καταγγελία προς τον Υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα...

Εξώδικη διαμαρτυρία – καταγγελία προς τον Υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ.

134
0
δοε

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στην αυταρχική και αντιδημοκρατική επιχείρηση επιβολής από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. της αντιεκπαιδευτικής – αντιεπιστημονικής αξιολόγησης των νόμων 4692/20, 4823/21 και της Υ.Α.108906/ΓΔ4/10-9-2021 καθώς και στην κατεύθυνση υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου και των λειτουργών του, εκπαιδευτικών, απέναντι στις πιέσεις που ασκούνται μέσω προφορικών εντολών και εγκυκλίων σε μια επιχείρηση επιβολής της (αποκορύφωμα η τελευταία εγκύκλιος του Γ.Γ. την Παρασκευή 8/12/2023), απέστειλε σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2023 εξώδικη διαμαρτυρία – καταγγελία προς τον Υπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. την οποία και σας κοινοποιούμε.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΧΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία “Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.)” η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 15Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΚΑΤΑ

1) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίου Κυριάκου Πιερρακάκη, κατοίκου εκ της ιδιότητάς του στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37

2) του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κύριου Ιωάννη Κατσαρού, ο οποίος εδρεύει ως εκ της ιδιότητας του, στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 37

 

 

Ι. Όπως καλώς γνωρίζετε, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος συνιστά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο των εκπαιδευτικών, που στελεχώνουν τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Με την ιδιότητα αυτή, αποτελεί υποχρέωσή μας η προάσπιση των εργασιακών συμφερόντων των εκπαιδευτικών και την ίδια στιγμή η διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου στα Δημόσια Σχολεία έργου καθώς, ως παιδαγωγοί, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει η Παιδεία για τη διαμόρφωση υγιώς σκεπτόμενων και ελεύθερων ανθρώπων. Ως εκπαιδευτικοί πιστεύουμε βαθύτατα στην ελευθερία έκφρασης και στον δημοκρατικό διάλογο, που στηρίζεται στον σεβασμό της γνώμης και της άποψης κάθε εμπλεκόμενου, στοιχεία τα οποία δυστυχώς δεν συναντήσαμε μέχρι σήμερα, στις όποιες επαφές μας μαζί σας, ιδιαίτερα δε στο ζήτημα της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Αντιθέτως, το Υπουργείο, το οποίο εσείς εκπροσωπείτε υπήρξε απαξιωτικό απέναντι στα αιτήματα και τις θέσεις μας και απέναντι στην ομοσπονδία και τον κλάδο.

ΙΙ.  Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο της υπ’ αρ. 141491/ΓΔ4/08-12-2023 εγκυκλίου του δεύτερου εξ υμών, στην οποία αναφέρετε: «Αναφορικά με το ζήτημα της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου της σχολικής σας μονάδας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως η ανάρτησή σας στην πλατφόρμα του ΙΕΠ του τυποποιημένου κειμένου για τον Συλλογικό Προγραμματισμό δεν πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του σχολείου σας κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα αξιολόγησης σχολικών μονάδων του ΙΕΠ θα είναι ανοικτή από 11-12-2023 έως και 18-12-2023 για να προβείτε στην εκ νέου υποβολή του Συλλογικού Προγραμματισμού σχολικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την 108906/ΓΔ4/10-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4189), στο πλαίσιο των διαδικασιών «Συλλογικού Προγραμματισμού, Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων».

Θα ανέμενε κανείς εκ της θέσεώς σας, κύριε Γενικέ Γραμματέα, να γνωρίζετε, ότι σύμφωνα με το άρ. 2 της ΥΑ 108906/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β 4189/10.9.2021) «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» «Ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους». Οι ως άνω προθεσμίες, που ρητώς προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να τροποποιηθούν μέσω μίας εγκυκλίου, η οποία είναι και για τον λόγο αυτό, μεταξύ άλλων παράνομη.

Εξίσου, παράνομη, ωστόσο, είναι και η παρέμβασή σας στην εν γένει διαδικασία λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος, ότι ουδεμία αρμοδιότητα αναγνωρίζεται εκ του νόμου, στο πρόσωπό σας, η οποία να σας επιτρέπει να κρίνετε και να αξιολογείτε το περιεχόμενο των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου, όργανο που ευθέως καθιερώνεται τόσο εκ του νόμου όσο και εκ της Υπουργικής Αποφάσεως ως το κατ’ εξοχήν αρμόδιο  να αποφασίσει σε ειδική συνεδρίαση το περιεχόμενο του Συλλογικού Προγραμματισμού. 

Ομοίως, οφείλατε εκ της θέσεώς σας, κύριε Γενικέ Γραμματέα, να γνωρίζετε, ότι  η προτροπή προς τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να τροποποιήσουν τον Συλλογικό Προγραμματισμό, ενώ έχει παρέλθει ο χρόνος εντός του οποίου επιτρέπεται η λήψη μίας τέτοιας απόφασης, συνιστά παράνομη πράξη. Πολλώ δε μάλλον παράνομη θα είναι και οποιαδήποτε πράξη Συλλόγου Διδασκόντων ληφθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας αλλά και οποιαδήποτε πράξη Διευθυντή/ντριας, Προϊσταμένου/ης τυχόν ήθελε προβεί σε αναθέσεις, σε ευθεία αντίθεση προς τις νομίμως ειλημμένες αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

Τέλος, οφείλατε κύριε Γενικέ Γραμματέα, ομοίως, να γνωρίζετε, ότι αποτελεί αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα κάθε δημοσίου υπαλλήλου να διαμορφώνει ελεύθερα την άποψή του και να την εκφράζει εντός των ορίων του νόμου. Αυτό έπραξαν και οι Σύλλογοι Διδασκόντων, μέσω των κειμένων που ανήρτησαν. 

Δεδομένου, δε ότι η εν λόγω εγκύκλιος είναι παράνομη, για τους λόγους, που προεκτέθηκαν, επιβάλλεται η άμεση και ρητή ανάκλησή της εκ μέρους του αρμοδίου Υπουργού, προς αποκατάσταση της νομιμότητας. 

Επειδή η Δ.Ο.Ε., είναι και παραμένει προσηλωμένη στη νομιμότητα αλλά και στη δημοκρατία εντός και εκτός των σχολικών μονάδων, σας καλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία αφενός παραβιάζει τον νόμο και αφετέρου επιχειρεί να παρέμβει στο έργο των Συλλόγων Διδασκόντων, χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα προς τούτο. Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, ζητώντας μεταξύ άλλων την ποινική δίωξη όσων, με πλήρη συνείδηση, στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων παραβιάζουν τον νόμο, τον οποίο μάλιστα οι ίδιοι έχουν θεσπίσει.

Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ, καταγγέλλοντας την παράνομη συμπεριφορά σας. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, όπως άμεσα προβείτε στην ανάκληση της υπ’ αρ. 141491/ΓΔ4/08-12-2023 εγκυκλίου του δεύτερου εξ υμών.

ΣΕ ΑΝΤΊΘΕΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, θα ασκήσουμε τα εκ του νόμου δικαιώματα ημών και των μελών μας, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει, νομίμως, την παρούσα, προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων. 

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ